Vyhledávání   
Zasílání novinek
  • Doporučujeme použít RSS kanály.
  • Novinky také můžete odebírat mailem
TIC Vranovice

Vranovcke_icko

Nepřehlédněte

Czech POINT
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba

DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

ÚPSÚ Vranovice

Územní plán sídelního útvaru Vranovice,

byl schválen usnesením zastupitelstva obce Vranovice dne 25. 4. 1996 pod č.j. 235/96, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Obce Vranovice, která nabyla účinnosti dne 13. 5. 1996.

  • změna č. 1 ÚPN SÚ Vranovice byla schválena zastupitelstvem obce Vranovice dne 17. 5. 2000
  • změna č. 2 ÚPN SÚ Vranovice byla schválena zastupitelstvem obce Vranovice dne 20. 2. 2003
  • změna č. 3 ÚPN SÚ Vranovice byla schválena zastupitelstvem obce Vranovice dne 28. 5. 2005
  • změna č. 4 ÚPN SÚ Vranovice byla schválena zastupitelstvem obce Vranovice dne 23. 3. 2006
  • Návrh změny č. 5 ÚPN SÚ Vranovice byl schválen zastupitelstvem obce Vranovice dne 22. 12. 2008
  • Návrh změny č. 6 ÚPN SÚ Vranovice byl schválen zastupitelstvem obce Vranovice dne 25. 10. 2010

 

Obnova KO – seznam vlastníků k připomínkovému řízení 1
Obnova KO – seznam vlastníků k připomínkovému řízení 2
Komplexní pozemkové úpravy 2009
Digitalizace katstrálního operátu 2009
Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Vranovice 2008
Možnost smluvní ochrany evropsky významných lokalit 2008
Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vranovice 2007
Změna č. 4 ÚPN SÚ Vranovice výkresová část
Změna č. 3 ÚPN SÚ Vranovice 2005
Změna č. 3 ÚPN SÚ Vranovice – výkresová část