Vyhledávání   
Zasílání novinek
  • Doporučujeme použít RSS kanály.
  • Novinky také můžete odebírat mailem
TIC Vranovice

Vranovcke_icko

Nepřehlédněte

Czech POINT
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba

DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

Projednávání návrhu změny č. 6 ÚPNSÚ Vranovice

Oznámení o vystavení a veřejném projednávání změny č. 6 ÚPNSÚ Vranovice  – středa 29. 9. 2010 na obecním úřadě Vranovice v 15 hodin více na úřední desce

 

 

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č.6 ÚPNSÚ Vranovice

Městský úřad v Pohořelicích, odbor územního plánování a stavební úřad oznamuje v souladu s ust. § 50 a § 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zahájení projednávání návrhu změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Vranovice.

Návrh změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Vranovice (dále návrh ÚPNSÚ) je vypracován na základě schváleného zadání obcí Vranovice. Návrh změny č. 6 ÚPNSÚ Vranovice obsahuje komplexní požadavky na řešené území.

Návrh změny č. 6 ÚPNSÚ Vranovice, bude vystaven k nahlédnutí na Městském úřadě v Pohořelicích – Odbor územního plánování a stavební úřad, místnost C332 a na www.pohorelice.cz v sekci úřední deska od 17.05.2010 do 30.06.2010.

Žádáme Vás, abyste svá stanoviska v souladu s ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona sdělili písemnou formou do 30-ti dnů ode dne konání společného jednání na adresu našeho úřadu, který v souladu s ust. § 13 odst.1 písm. f) a g) stavebního zákona, zajišťuje pořízení změny č.6 ÚPNSÚ Vranovice. Ke stanoviskům podaným po této lhůtě se dle ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Společné jednání o návrhu změny č.6 ÚPNSÚ Vranovice se bude konat dne 22.06.2010 v 10.00 hod. v zasedací místnosti C 335 Městského úřadu Pohořelice, Vídeňská 699.

 

Oznámení o zahájení projednávání

Textová část návrhu

Odůvodnění návrhu

Hlavní výkres

Energetika a spoje

Vodní hospodářství

Zábory ZPF

Doprava

Veřejně prospěšné stavby