Vyhledávání   
Zasílání novinek
 • Doporučujeme použít RSS kanály.
 • Novinky také můžete odebírat mailem
TIC Vranovice

Vranovcke_icko

Nepřehlédněte

Czech POINT
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba

DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

Výbory a komise

 

Výbory Zastupitelstva obce Vranovice

Zastupitelstvo zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, které mu předkládají svá stanoviska, návrhy a jsou mu odpovědny. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce, kterého jakožto i ostatní členy výboru, volí zastupitelstvo obce. Výbory se schází podle potřeby. Finanční výbor a kontrolní výbor zřizuje zastupitelstvo obce vždy.

 

Finanční výbor

provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly dané zastupitelstvem

 • předseda: Bc. Roman Svora
 • členové: Ing. Olga Audová, Ing. Eduard Bielko, Mgr. Pavel Kukleta, Bc. Martin Třináctý

 

Kontrolní výbor

kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další úkoly dané zastupitelstvem

 • předseda: Vladimír Benda
 • členové: Bc. Alvin Korčák, Bc. Libor Dofek, Ing. Drahomír Dráb, Tereza Lastomirská

 

Komise Rady obce Vranovice

Rada obce zřizuje jako své poradní a iniciativní orgány komise. Svá stanoviska předkládají komise Radě obce a jsou jejím poradním orgánem.

 

Sportovní komise

 • předsedkyně: Mgr. Renata Karpíšková
 • členové:  Mgr. Tomáš Gaja, Ing. Peter Búda, Aleš Hanuš, Martina Ježová, Bc. Oleg Chmelík

 

Školská komise:

 • předseda:  Mgr. Oldřich Vybíral
 • členové: Mgr. Renata Karpíšková, Mgr. Jitka Klimešová, MgA. Kamila Rokytová

 

Komise stavební a životního prostředí

 • předsedkyně: Ing. arch. Simona Kodýtková
 • členové: Ing. Josef Dofek, Ing. Cyril Jebavý, Jan Klaiba, Jan Raus, Naděžda Rejtková, Ing. Josef Stejskal