Vyhledávání   
Zasílání novinek
  • Doporučujeme použít RSS kanály.
  • Novinky také můžete odebírat mailem
TIC Vranovice

Vranovcke_icko

Nepřehlédněte

Czech POINT
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba

DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

Samospráva

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OÚ. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

Starostu volí do funkce Zastupitelstvo obce Vranovice z řad svých členů. Za výkon své funkce odpovídá Zastupitelstvu obce Vranovice.

– odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
– odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,
– v rozsahu pověření Zastupitelstva obce Vranovice a Rady obce Vranovice koordinuje, kontroluje a zabezpečuje úkoly, které vyplývají z unesení Zastupitelstva obce Vranovice a Rady obce Vranovice
– připravuje, svolává a řídí jednání Rady obce Vranovice
– svolává a zpravidla řídí zasedání Zastupitelstva obce Vranovice
– pozastavuje výkon usnesení Rady obce Vranovice v otázkách samostatné působnosti má-li za to, že je nesprávné. Věc předkládá k rozhodnutí nejbližšímu zasedání Zastupitelstva obce Vranovice
– koordinuje činnost místostarosty a společně s ním plní úkoly koordinační a kontrolní povahy při zabezpečování usnesení Rady obce Vranovice a Zastupitelstva obce Vranovice,
– v případech stanovených zvláštními zákony zřizuje zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy,
– spolupracuje s předsedy komisí Rady obce Vranovice a výborů Zastupitelstva obce Vranovice a pomáhá jim při plnění úkolů,
– řídí činnosti při plnění úkolů obrany a v době mimořádných situací,

metodicky řídí
– oblast stížností
– požární a civilní ochranu
– investiční oblast
– finanční kontrolu

 

Starosta Místostarostové
Ing. Jan Helikar (ODS)
Ing. Jaroslav Pezlar (SpV) Drahomír Dofek (ODS)
Tel.: 519 433 101

mob.: 602 265 641

Tel.: 519 433 103

mob.:

Tel.: 519 433 103

mob.: 739 051 137

E-mail: starosta@vranovice.eu E-mail: obec@vranovice.eu E-mail: obec@vranovice.eu