Vyhledávání   
Zasílání novinek
  • Doporučujeme použít RSS kanály.
  • Novinky také můžete odebírat mailem
TIC Vranovice

Vranovcke_icko

Nepřehlédněte

Czech POINT
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba

DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

Základní informace

Obec poskytuje informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec je povinna zveřejňovat následující informace:

A. informace o obci jako právnické osobě
B. organizační strukturu obecního úřadu
C. možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování jednotlivých orgánů obce
D. přehled nejdůležitějších předpisů
E. sazebník úhrad za poskytování informací
F. výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok

Dalšími informacemi, které obec zveřejňuje, jsou usnesení rady obce a zastupitelstva obce, právní předpisy obce, návrh rozpočtu obce na příslušný kalendářní rok a výsledek hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů obce v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích a Organizačním řádem Obecního úřadu ve Vranovicích.