Vyhledávání   
Zasílání novinek
  • Doporučujeme použít RSS kanály.
  • Novinky také můžete odebírat mailem
TIC Vranovice

Vranovcke_icko

Nepřehlédněte

Czech POINT
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba

DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

Organizační struktura


Obecní úřad

  • tvoří starosta, místostarosta, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta
  • v samostatné působnosti plní úkoly, které mu uloží zastupitelstvo a rada, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V přenesené působnosti vykonává státní správu

Zaměstnanci zařazení do Obecního úřadu

  • Zvláštní postavení mají zaměstnanci podílející se na výkonu správních činností – úředníci. Jejich pracovně – právní poměry upravuje zákon o úředních územně samosprávných celků
  • Úředníci jsou povinni se vzdělávat v rámci vstupního vzdělávání a průběžného vzdělávání* Úředníci, kteří vykonávají činnosti, pro které zvláštní předpisy vyžadují zkoušku odborné způsobilosti jsou povinni se této zkoušce podrobit
  • Zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu musí rozhodovat nestranně, zdržet se střetu zájmů, přijímání darů v souvislosti se svou činností a musí zachovávat mlčenlivost
  • Přijímání nových úředníků se děje na podkladě veřejné výzvy, což materiálně naplňuje ústavní právo na přístup k veřejným funkcím za rovných podmínek
  • Vedle úředníků jsou do obecního úřadu organizačním řádem zařazeni i pracovníci, kteří nevykonávají správní činnosti (informatici, domovník, uklízečky…)

Organizační struktura obce a OÚ 2010_kompr