Vyhledávání   
Zasílání novinek
  • Doporučujeme použít RSS kanály.
  • Novinky také můžete odebírat mailem
TIC Vranovice

Vranovcke_icko

Nepřehlédněte

Czech POINT
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba

DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

Rekonstrukce hřbitova

Nová zídka kolem hřbitova stála zhruba čyři miliony korun. Obec ji vystavila v září 2009. V současné době se pracuje na osvětlení hřbitova a cesty vedoucí od Přibické ulice ke hřbitovu.
Stav hřbitova se dostal do fáze, kdy bylo nutné, s ohledem na pietu místa, přikročit k jeho rekonstrukci.  Proto nechala obec v roce 2008 vypracovat architektonickou studii, jejímž cílem bylo neutěšený stav odstranit a najít vhodné řešení pro vytvoření pietního místa pro zesnulé občany Vranovic.

Na základě architektonické studie byla v roce 2009 uskutečněna rekonstrukce a výstavba hřbitovní zdi za částku rovnající čtyřem milionům korun. Souběžně byly vybudivány rozvody pro venkovní osvětlení. Počítá se s obnovou mobiliáře hřbitova jako například s lavečkami, stojany na konve, nová pumpa. Dojde také k sadové úpravě zeleně před vstupem na hřbitov a obnově zeleně na západní a severní straně za zdmi hřbitova. Bude se jednat o novou výsadbu vzrostlé zeleně. Stejně tak na jižní straně hřbitova. Počítá se také s vytvořením několika nových hrobových míst.

Provedení venkovního osvětlení má vytvořit pietní a příjemnou atmosféru večerního a podvečerního hřbitoiva. Stávající vstupní brána bude opatřena novým nátěrem v garfitové barvě. Brána uzavírající prostor pro kontejner bude nová a vyrobena ve stejném tvarosloví jako vstupní brána, natřena rovněž grafitovou barvou.

celková situace (etapizace)

celková situace (legenda)

pohledy

svítidla

mobiliář

sadové úpravy

textová část