Vyhledávání   
Zasílání novinek
  • Doporučujeme použít RSS kanály.
  • Novinky také můžete odebírat mailem
TIC Vranovice

Vranovcke_icko

Nepřehlédněte

Czech POINT
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba

DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

Historie Vranovic

HISTORIE VRANOVIC

Území, na kterém Vranovice leží, bylo osídleno už v dávných dobách. Svědčí o tom řada archeologických nálezů, z nichž nejdůležitější byl nález pohřebiště kultury zvoncových pohárů. Nalezené pohárové nádoby byly archeology nazvány vranovické – Branovitzer Typus. Další významné nálezy jsou z doby slovanské. Bylo to větší množství kostrových hrobů nalezených při výkopových stavebních pracích. Jejich stáří je datováno na přelomu 8. a 9. století.

V roce 1257, při výčtu desátků přibického kostela, které potvrdil olomoucký biskup Bruno, jsou uváděny i desátky z Vranovic. Z toho vyplývá, že Vranovice náležely již tehdy k panství ženského premonstrátského kláštera v Dolních Kounicích. Od tohoto roku počítá obec Vranovice svou historii. I když je ve skutečnosti starší.

V roce 1574 byl pořízen soupis vlasaticko – prštického panství, k němuž náležela ves Vranovice, a v ní, jak je uváděno, žilo 59 rodin.

Od roku 1622 až do roku 1850 patřily Vranovice v rámci dolnokounického panství rodu Ditrichštějnů.

Nejstarší dochovaná obecní pečeť určená k ověřování úředních dokumentů pochází z roku 1644, další pečeť si Vranovice pořídily v roce 1707.

Význam Vranovic vzrostl hlavně v roce 1839 výstavbou železnice Břeclav – Brno a zřízením vranovické stanice. Do této doby byla důležitější obec Přibice, protože měla kostel a školu. Po stavbě železnice Vranovice rychle rostly. V roce 1870 byl vysvěcen nově postavený kostel a v roce 1871 nová školní budova.

V roce 1880 udělilo moravské místodržitelství práva čtyř výročních trhů. Udělení tohoto práva znamenalo současně povýšení obce na městys. Tehdy měly Vranovice 1259 obyvatel.

Velmi často v minulosti Vranovice ničily četné požáry. Největší byl v roce 1840 způsobený jiskrami z projíždějícího vlaku. Zahynulo při něm 7 lidí a shořely škola, hospoda, 20 domů, 37 domků a 27 stodol. V roce 1859 vypukl požár, který zničil21 domů, a v roce 1860 shořelo 14 domů.

V 19. století obec sužovaly také války a epidemie cholery. V letech 1849–1866 na choleru zemřelo přes 216 vranovických obyvatel.

Po bitvě u Slavkova byly Vranovice v letech 1805–1809 obsazeny francouzskými vojáky. V roce 1866 v průběhu prusko – rakouské války obec obsadili pruští vojáci.

V roce 1914, po vypuknutí 1. světové války, bylo z Vranovic odvedeno na frontu 150 mužů a v průběhu války postupně další.

Konec války přinesl rozpad Rakouska – Uherska a vyhlášení Československa. To oslavili Vranovičtí občané 10. listopadu 1918 bohoslužbou v kostele a krojovaným průvodem vesnicí, v jehož čele jeli chlapci na ozdobených koních.

Dne 16. března 1939 obsadili Vranovice první němečtí vojáci. Začala okupace. Druhá světová válka znamenala mnoho padlých v bojích, zemřelých v koncentračních táborech a mnoho materiálních škod. Němci při svém ústupu na konci války v roce 1945 zničili vranovické nádraží a vyhodili do vzduchu čtyři mosty. Dne 17. dubna 1945 v 11 hodin byly Vranovice osvobozeny sovětskými vojáky.

Po válce byly odstraňovány všechny škody a obec se znovu rozrůstala. V roce 1956 byl vybudován vodovod , zaveden plyn (2000), rozšířena elektrifikace a provedena výstavba čističky odpadních vod (2001 – 2006). Bylo postaveno hodně nových rodinných domů. V roce 2018 měly Vranovice 2354 obyvatel.

Zpracoval: Josef Varmužka