Vyhledávání   
Zasílání novinek
  • Doporučujeme použít RSS kanály.
  • Novinky také můžete odebírat mailem
TIC Vranovice

Vranovcke_icko

Nepřehlédněte

Czech POINT
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba

DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

Obec mění smlouvy o stočném. Výše stočného se nemění.

V následujících týdnech obdrží občané do schránek nové smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací. Obec tím reaguje na změny v legislativě, které se týkají odvádění a čištění odpadních vod.

Stočné je platba za odvádění a čištění odpadních vod veřejnou kanalizací. Povinnost platit stočné se vztahuje na každého občana, žijícího v obci. Všechny změny v počtu osob je odběratel povinen do 15 dnů od změny hlásit na Obecním úřadu.

Částka stočného ani způsob platby se nemění, dochází pouze ke změně evidence odváděné vody do kanalizace. Pokud odběratel odvádí do kanalizace vodu i z jiných zdrojů, například ze studny, je povinen to uvést v čestném prohlášení, které bude součástí nových smluv. Zkontrolované a podepsané smlouvy občané následně vhodí do schránky obecního úřadu. Obratem jim bude doručena smlouva podepsaná zástupci obce. Důležité je nezapomenout uvést ve smlouvě telefonní kontakt a číslo účtu pro řešení případných nejasností a vracení přeplatků. V případě nesprávných údajů ve smlouvě či jiných nejasností jsou zaměstnanci obce připraveni tyto problémy řešit v čase běžných úředních hodin sekretariátu, tedy pondělí 7-11 a 12- 19 či ve středu 7-11 a 12-17.

Děkujeme za spolupráci.