Vyhledávání   
Zasílání novinek
  • Doporučujeme použít RSS kanály.
  • Novinky také můžete odebírat mailem
TIC Vranovice

Vranovcke_icko

Nepřehlédněte

Czech POINT
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba

DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

Volby do Evropského parlamentu

se budou konat ve dnech 24. a 25. 5. 2019

V naší obci budou 2 volební okrsky:
Okrsek č. 1 bude mít sídlo v budově obecního úřadu, Školní 1, Vranovice. Zde budou volit občané z těchto ulic: Doliny, K Trati, Kopečky, Květná, Lipová, Masarykova, Nad Dolinami, Pinďulky, Polní, Přibická, Přísnotická, Růžová, Sokolská, Sklepní, Školní, Ulička, Vinohrádky.
Okrsek č. 2 bude mít sídlo v Klubu důchodců, Náměstíčko 53, Vranovice. Zde budou volit občané z těchto ulic: Dlouhá, Hlavní, Ivaňská, Mrštíkova, Nádražní, Náměstíčko, Náves, Nosislavská, Nová, Obchodní, Pouzdřanská, Příční, Sadová, Stará Pouzdřanská, U Floriánka, U Hájku, U Hlinku, U Hřiště, U Koupaliště, Úzká, Zahradní.

Doba konání:
pátek 24. 5. 2019 ……… 14,00 – 22,00 hodin
sobota 25. 5. 2019 …….  8,00 – 14,00 hodin

Informace o zásadách a způsobu hlasování

Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu.
Pro více informací navštivte web Ministerstva vnitra