Vyhledávání   
Zasílání novinek
  • Doporučujeme použít RSS kanály.
  • Novinky také můžete odebírat mailem
TIC Vranovice

Vranovcke_icko

Nepřehlédněte

Czech POINT
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba

DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

Výzva k podávání návrhů na udělení jednorázové motivační dotace

Obec Vranovice vyzývá jednotlivce, spolky, zájmová sdružení a další subjekty, které působí v obci Vranovice, k podávání návrhů pro poskytnutí jednorázové mimořádné motivační dotace udělované Radou obce Vranovice za významné a mimořádné dosažené úspěchy a reprezentaci obce Vranovice v roce 2014 v měřítku krajské, celostátní a mezinárodní úrovně.

Dotaci lze čerpat na pořízení hmotných předmětů určených k výkonu činnosti daného spolku, organizace, či jednotlivce.

Slavnostní předání dotace starostou obce proběhne v dubnu 2015.

Návrh musí obsahovat:

  • Odůvodnění návrhu na dotaci,
  • Dokladovatelná ocenění za daný rok
    (např. formou medaile, diplomu, certifikátu, atp.)
  • Maximální rozsah na 1 stranu A4

 Návrhy můžete zasílat do 28. února 2015 na adresu:

OÚ ve Vranovicích

Školní 1

691 25 VRANOVICE

nebo e-mailem na: klutura@vranovice.eu

 

Pozn. Dotace je jednorázová, max do výše 50.000 Kč, není nároková a nevztahuje se na pouhou účast (bez jakýchkoliv kvalifikačních povinností) v soutěžích, setkáních a podobných kláních.