Vyhledávání   
Středa 20. března 2019
Zasílání novinek
  • Doporučujeme použít RSS kanály.
  • Novinky také můžete odebírat mailem
TIC Vranovice

Vranovcke_icko

Nepřehlédněte

Czech POINT
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba

DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

Užívání státního znaku a znaku obce

Státní symboly ČR upravuje z.č. 3/1993 Sb., o státních symbolech české republiky, ve znění
zákona č. 154/1998 Sb., který obsahuje jejich popis a vyobrazení.
Užívání státních symbolů, tedy i velkého a malého státního znaku upravuje s účinností od
5.10.2001 zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů české republiky a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 213/2006 Sb., který nabyl účinnosti dne 17.6.2006.
Podle § 2 písm. f) zákona jsou oprávněni užívat státní znak kraje, obce, městské obvody či
městské části členěných statutárních měst a městské části hlavního města Prahy. Tyto jsou
oprávněny, resp. povinny státní znak užívat jen při výkonu přenesené působnosti.

Podle z.č. 128/2000 Sb., o obcích, mohou mít obce znak. …(městské části).
Mgr. Radka Klusáčková, Odbor kontrolní a právní KrÚ JMK