Vyhledávání   
Neděle 26. května 2019
Zasílání novinek
  • Doporučujeme použít RSS kanály.
  • Novinky také můžete odebírat mailem
TIC Vranovice

Vranovcke_icko

Nepřehlédněte

Czech POINT
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba

DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

Zeptejte se starosty

Pokud chcete položit nový dotaz, prosím zaregistrujte se. Odpovíme co nejdříve.

Upozorňujeme, že nejsou akceptovány vulgární, urážlivé a rasistické výrazy, stejně jako projevy, které jsou v rozporu se zákony ČR. Děkujeme za pochopení.

Vaše jméno

Váš email

Téma dotazu

Vypočítejte3+1=? 

Dotaz

VÝPIS DOTAZŮ A ODPOVĚDÍ

PODĚKOVÁNÍ

2016-09-01 09:28:13 | Iva Babičková

DOTAZ: Vážený pane starosto, dovolte, abych Vám tímto ještě jednou, poděkovala za velkorysý dar obce pro naši dceru Sabinku. Díky této pomoci prožila nádherných 14 dní v Jeseníkách na Dětském rehabilitačním pobytu pro mentálně postižené děti a osoby - pořádaným SPMP Brno - pod odborným vedením specialistů v oborech lékařství, speciální pedagogiky, pedagogiky a pečovatelství aj. DĚKUJI Iva a Marek Babičkovi
ODPOVĚĎ: Dobrý den paní Babičková, moc děkuji za váš dopis. Poděkování patří všem zastupitelům, kteří podporují Sociální program naší obce a tím i projekt Podaná ruka. Je radost číst a slyšet, že projekt Podaná ruka slouží účelu, pro který byl zřízen - alespoň "kapkou v moři" pomoci dětem, které nemají to štěstí jako má většina z nás, být zdraví. Přeji co největší sílu Sabince i Vám, rodičům. S úctou Ing. Jan Helikar, starosta obce

prodej pozemku

2016-08-01 14:46:38 | Klára Bobrovská

DOTAZ: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda nabízíte v tuto chvíli pozemek vhodný k výstavbě rodinného domu. S pozdravem Klára Bobrovská
ODPOVĚĎ: Dobrý den paní Bobrovská, Obec Vranovice v současné době nenabízí žádné stavební pozemky. V současné době je ve výstavbě bytový dům Doliny, kde jsou k prodeji jednotlivé byty do osobního vlastnictví. S pozdravem Ing. Jan Helikar, starosta obce

Kapacita školky

2016-06-21 16:40:10 | Petr

DOTAZ: Dobrý den, jak se vedení obce staví k nedostatečné kapacitě školky? Z 38 přihlášených dětí bylo přijato pouhých 17. Je to ostuda obce, kde je slibovaná podpora mladým rodinám? Děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ: Dobrý den, pravidla o zveřejňování dotazů na webových stránkách obce stanovují, že lze zveřejnit dotaz a následné i odpověď pouze  v případě  adresného dotazu, nelze komunikovat s anonymy. Vzhledem k tomu, že se jedná o dotaz zásadní a opodstatněný (nevím, proč se pisatel nemůže podepsat), tak si dovolím zodpovědět alespoň  základní údaje. Přihlášky do MŠ podalo celkem 38 dětí. Z toho k datu 1.9.2016 (při nástupu do MŠ) bude tříletých 17 dětí, 20 dětí dovrší 2 let a jedno dítě bude mít k tomuto datu jeden rok. Do MŠ byly přijaty všechny přihlášené děti, které splňovaly dosažení věku tří let. Tak jako v minulých letech. Vzhledem k tomu, že Česká státní hygiena nepovolila navýšení kapacity počtu dětí, tak pro příští rok nebylo možné přijmout více dětí. Mimo výše uvedené byla nově zřízena přípravná řída ZŠ (pro předškoláky) v počtu 10 dětí. Vážený pane anonyme, nestydím se za to, že se nám podařilo zřídit přípravnou třídu pro 10 dětí. Stydím se za přístup České státní hygieny. Stydím se za ty, kteří se neumí podepsat pod svůj názor. Ani to nás však neodradí od toho, abychom dále jednali o navýšení kapacity MŠ tak, abycom v budoucnu mohli do MŠ přijmout i dvouleté děti S úctou Ing. Jan Helikar, starosta obce

Plán zimní údržby

2016-02-02 10:25:57 | MIKLOŠ Petr

DOTAZ: Dobrý den , vaše odpověď pane starosto mě moc neuspokojila. Nechápu z jakého důvodu není aktualizovaný svoz odpadu zde http://www.vranovice.eu/projekt-tridime-uz-doma/terminy-svozu/ a zajímalo by mě, kde tedy najdu k nahlédnutí plán zimní údržby Vranovic, protože ulice U koupaliště nebyla ani jednou letošní zimu protažena od sněhu.Předem děkuji za Vaši brzkou odpověď.
ODPOVĚĎ: Dobrý den pane Mikloš, svoz odpadu na r. 2016 je zveřejněn jako první aktualita v sekci "Třídíme už doma", dále je plán svozu odpadu na r. 2016 uveden ve stolním kalendáři, na každý svoz odpadu je den před svozem upozornění na webových stránkách obce atd. Plán zimní údržby najdete na webových stránkách naší obce: dokumenty, ostatní dokumenty, Plán zimní údržby. Plán zimní údržby se již po dobu tří let neměnil a v platnosti je stále ten původní z r. 2012, který plně vyhovuje. Při zimní údržbě není možné, z důvodu lidských, ale i technických kapacit, zajistit okamžité odhrnutí sněhu a posyp všech komunikací a chodníků v celé obci. To, prosím, nelze nikde, nejenom v naší obci. Z tohoto důvodu je v platnosti Plán zimní údržby, který definuje nejvíce frekventovaná místa (střed obce, zastávka ČD, ZŠ a MŠ atd.), kde se úklid začíná. Jsou zde definovány nejvíce frekventovaný ulice až po ty ulice, kde je provoz velice malý. Podávám Vám uvedené vysvětlení a informace a jsem s úctou. Ing. Jan Helikar, starosta obce

Dopravni uzavirka

2016-01-22 10:06:49 | Dušan Sedláček

DOTAZ: Dobrý den, proč je uzavřena ulice Nad Dolinami a jak dlouho bude tato uzavírka trvat? Děkuji Sedláček
ODPOVĚĎ: Dobrý den pane Sedláček, Příčiny uzavírky jsou z důvodu nestabilního svahu v místě uzavírky. Z důvodu dosud nedostatečně zabezpečeného svahu byl ihned přizván statik a na jeho doporučení byla provedena tato opatření. Uzávěr provozu v tomto úseku pro motorová vozidla je preventivním opatřením, aby se vlivem provozu a tím vytvářením vibrací nezhoršoval stav narušeného svahu. Toto omezení se předpokládá na dobu cca 1 měsíce, skutečná délka uzavírky však bude záležet na počasí. Veškeré služby jsou zajištěny i pro ulici Nad Dolinami, včetně údržby komunikace a zajištění výsypu popelnic. Omezení dopravy bude pouze po nezbytně nutnou dobu. Ing. Jan Helikar, starosta obce

Harmonogram svozu

2016-01-18 16:12:10 | MIKLOŠ Petr

DOTAZ: Dobrý den, chci se zeptat: 1. kdy bude k dispozici nový harmonogram svozu odpadu na rok 2016. 2. Z jakého důvodu se v zimě neprotahuje ulice U koupaliště
ODPOVĚĎ: Dobrý den pane Mikloš, děkuji za dotazy, na které se Vám pokusím odpovědět. 1.  Harmonogram svozu je k dispozici již několik týdnů. Je zveřejněn na našich webových stránkách a je součástí stolního kalendáře naší obce, kde jsou, mimo termínů všech svozů, uvedeny termíny  všech společenských a kulturních akcí v naší obci. Kalendář je možno zakoupit na OÚ, v trafice u pekárny a v knihovně. 2.  Udržování komunikací, t.j. posyp i odhrnování sněhu, se v obci provádí dle Plánu zimní údržby. Plán zimní údržby určuje priority pro úklid jednotlivých ulic a obsahuje i ulici U Koupaliště. Věřím, že uvedená odpověď je vyčerpávající. Ing. Jan Helikar, starosta obce

dům pro seniory

2015-09-15 15:20:54 | Lenka Benešová

DOTAZ: Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, jestli Dům pro seniory ve vašem městě má licenci. Děkuji Benešová
ODPOVĚĎ: Dobrý den, paní Benešová. Dům pro seniory v naší obci je provozován soukromým subjektem. Veškeré informace získáte na webových stránkách naší obce. Pro jednoduchost zde uvádím užitečné a praktické kontakty: Ing. Monika Murčová, sociální pracovnice – poskytuje informace zájemcům o službu, tel.: 605 205 862, e-mail: socialni.vranovice@seniorprojekt.net. Věřím, že na uvedených kontaktech získáte veškeré potřebné informace. Děkuji za Váš dotaz a jsem s úctou. Ing. Jan Helikar, starosta obce

bytový dům Doliny

2015-09-09 08:53:00 | Andrea Chalupová

DOTAZ: Dobrý den, vážený pane starosto. Chtěla bych se zeptat na bytový dům Doliny, jestli pak budou byty v tomto domě k pronajmutí od obecního úřadu, nebo jen na prodej? Děkuji Chalupová
ODPOVĚĎ: Dobrý den paní Chalupová, bytový dům v Dolinách bude dostavěn do konce r. 2016. V současné době se uvažuje pouze o prodeji nově vybudovaných bytů. Je však možné, že v průběhu prodeje bytů dojde ze strany obce k přehodnocení tohoto záměru a jeden až dva byty zůstanou v majetku obce a následně budou pronajímány. Děkuji za Váš dotaz a jsem s úctou. Ing. Jan Helikar, starosta obce

škola

2015-08-31 15:45:29 | Kateřina Hochmanová

DOTAZ: Dobrý den, V občasníku jsem se dozvěděla, že stodola za ZŠ byla zbourána firmou a stálo to plno peněz, zajímalo by mě, zda by to nešlo řešit tak, že by obec vyhlásila, že daruje cihly za odvoz a rozebrání stodoly, určitě by se našlo dost zájemců a obec by ještě ušetřila, nebo tomu brání zase nějaký nesmysl v zákoně? Děkuji za odpověď Hochmanová
ODPOVĚĎ:
Dobrý den paní Hochmanová,
děkuji za Váš dotaz. Ano, je pravda, že v době letních prázdnin došlo k demolici stodoly za budovou ZŠ U Floriánka. Demolice stodoly byla první etapa, která byla nutná, pro výstavbu plánovaného Vzdělávacího centra.
A nyní, jak demolice proběhla: demolice stavby musí být zajištěna po odborné stránce a zejména po stránce bezpečnostní. K demolici je nutné zpracovat podmínky demolice, rozpočet a zejména povolení Stavebního úřadu. Pro zajištění demolice bylo vypsáno výběrové řízení, ve kterém byly zahrnuty podmínky, o kterých píšete. Očištění cihel a odvoz dřevěných prvků (trámy, fošny, prkna) bylo dáno pro veřejnost. Tímto způsobem bylo očištěno cca 8 – 10 tis. ks cihel a prodáno cca 10m3 dřeva. Vítězná firma tak zajistila odpojení elektrické energie, plynu, odborné a bezpečné rozebrání střechy, odvoz a uložení na skládku nepoužitelné suti a dalšího nepoužitelného materiálu.Demolice stodoly, oplocení dvorního traktu a uložení nepotřebného materiálu na skládku bylo realizováno za méně než polovinu původního rozpočtu. Demolice tak splňovala veškeré technické a zejména bezpečnostní podmínky a podařilo se dosáhnout celková úspory ve výši několika sta tisíc korun.
S přáním úspěšného dne Ing. Jan Helikar, starosta obce

Kopečky

2015-07-23 09:03:14 | Janek Stankovič

DOTAZ: Když tak tady čtu o tom,co se všecko vybudovalo,buduje a bude budovat,zajímalo by mě,kdy příjdou na řadu Kopečky.Tak nějak mám pocit,že co je za křižovatkou už k Vrankám nepatří.Problémy s pozemky? Snad, ale netáhne se to už nějak dlouho? Možná kdyby tu bydlel někdo ............ !?
ODPOVĚĎ: Dobrý den pane Stankovič, a děkuji za Váš dotaz. Odpověď na vaší otázku je jednoduchá: ANO, táhne se to už velice dlouho. I nás to velice trápí. Celá investice již byla naplánována na rok 2014, v rozpočtu byly na tyto práce vyčleněny finanční prostředky. V současné době zajišťujeme poslední dva podpisy - souhlasy se stavbou. Jedná se o dva nové majitele bytů. V průběhu zajišťování souhlasů a vyjádření ke stavbě došlo ke změně majitelů dvou bytů. Čím více dotčených osob, tím je vždy komplikovanější zajištění všech souhlasů a vyjádření. Na závěr snad jenom jedna poznámka. Před třemi lety se zrealizovala kompletní rekonstrukce chodníků a parkovacích míst na ul. Přísnotická. Snahou obce je provádět opravy a investice rovnoměrně po celé obci. Lokalita Kopečky si opravu zaslouží. Věřím, že během krátké doby získáme i ty poslední souhlasy a budeme moci požádat o vydání stavebního povolení. Projekčně je vše připraveno více než dva roky. Ing. Jan Helikar, starosta obce
3. stránka z celkem 612345...Poslední »