Vyhledávání   
Pondělí 15. října 2018
Zasílání novinek
 • Doporučujeme použít RSS kanály.
 • Novinky také můžete odebírat mailem
Nepřehlédněte

Czech POINT
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba

DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

Zastupitelstvo a rada obce

Zastupitelstvo Obce
Zastupitelstvo obce je voleným a současně nejvyšším samosprávným orgánem a zastupitelským sborem obce. Volby do zastupitelstva obce se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná a konají se zpravidla v zasedací místnosti v budově Obecního úřadu, Školní 1. Zastupitelstvo má zákonem vyhrazené velmi významné pravomoci při rozhodování o majetkoprávních úkonech obce.
Základní pravidla pro jednání zastupitelstva obce stanoví zákon o obcích, podrobnosti jednání jsou co do své úpravy svěřeny jednacímu řádu. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání propagovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, rada obce a výbory zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce je 15-ti členné, volené na období 4 let. Současné volební období končí v listopadu 2010. Zastupitelé obce se scházejí jednou za 2 měsíce a v naléhavých případech mohou být svoláni na mimořádné zasedání.

Složení Zastupitelstva obce 2014 – 2018

 • Helikar Jan, Ing. (ODS)

Funkce: starosta obce, člen rady, předseda povodňové komise

 • Ing. Jaroslav Pezlar (ODS)

Funkce: místostarosta obce, člen rady

 • Drahomír Dofek (ODS)

Funkce: místostarosta obce, člen rady

 • Hladík Jiří,  Ing.   (ODS)

Funkce: člen rady, člen finančního výboru

 • Mrkvica Luboš  (ODS)

Funkce: člen rady, člen komise stavební a životního prostředí a člen povodňové komise

 • Rapcová Iva, Mgr. (ODS)
 • Kodýtková Simona, Ing.arch. (ODS)

Funkce: předsedkyně komise stavební a životního prostředí

 • Sedláčková Dagmar (ODS)

Funkce: členka kulturní komise

 • Oldřich Vybíral, Mgr. (KDU-ČSL)

Funkce: člen finančního výboru

 • Sedláčková Miluše (KDU-ČSL)

Funkce: předsedkyně kontrolního výboru

 • Kukleta Pavel, Mgr.  (KDU-ČSL)
 • Jedličková Růžena (Zelená pro Vranovice)
 • Škamrada Petr (Zelená pro Vranovice)
 • Hochman Martin (KSČM)

Funkce: předseda finančního výboru

 • Procházková Květuše (KSČM)

 

Rozdělení obce na 15 částí – pro jednotlivé zastupitele

Zastupitel Ulice
Mgr. Pavel Kukleta Lipová od mostu po křižovatku, Květná, Sokolská
Růžena Jedličková Lipová od křižovatky po Nábytek Mikulík, Přísnotická, Kopečky
Mgr. Oldřich Vybíral Školní od křižovatky po Pinďulky, K Trati, Růžová
Pavel Škamrada Nosislavská, Příční, Zahradní
Miluše Sedláčková Nová, U Hřiště
Ing. Jaroslav Pezlar Školní od Pinďulek po křižovatku u kostela, Masarykova, Pinďulky, Ulička
Luboš Mrkvica Dlouhá
Ing. Jan Helikar Přibická
Ing. Jiří Hladík Nádražní, Úzká, Mrštíkova
Drahomír Dofek Náves, Hlavní
Květuše Procházková Obchodní, Náměstíčko, Pouzdřanská
Mgr. Iva Rapcová U Floriánka, U Koupaliště
Martin Hochman Polní, Nad Dolinami, Doliny
Ing. Arch. Simona Kodýtková U Hájku, Sadová
Dagmar Sedláčková Ivaňská, U Hlinku