Vyhledávání   
Neděle 30. dubna 2017
Zasílání novinek
 • Doporučujeme použít RSS kanály.
 • Novinky také můžete odebírat mailem
Nepřehlédněte

Czech POINT
Bytovy_dum_Doliny_Vranovice
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba


DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

Výbory a komise

Výbory Zastupitelstva obce Vranovice
Zastupitelstvo zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, které mu předkládají svá stanoviska, návrhy a jsou mu odpovědny. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce, kterého jakožto i ostatní členy výboru volí zastupitelstvo obce. Výbory se schází podle potřeby. Finanční výbor a kontrolní výbor zřizuje zastupitelstvo obce vždy.

Finanční výbor

provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly dané zastupitelstvem

 • předseda: Martin Hochman
 • členové: Mgr. Oldřich Vybíral, Bc. Martin Třináctý, Josef Kříž, Mgr. Renata Karpíšková

Kontrolní výbor

kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další úkoly dané zastupitelstvem

 • předseda: Miluše Sedláčková
 • členové: Ing. Drahomír Dráb, Květoslava Procházková, Oldřich Vybíral st., Mgr. Pavel Kukleta

Komise Rady obce Vranovice
Rada obce zřizuje jako své poradní a iniciativní orgány komise. Svá stanoviska předkládají komise radě a jsou jejím poradním orgánem.

Komise stavební a životního prostředí

 • předsedkyně: Ing. Arch. Simona Kodýtková
 • členové: Naděžda Rejtková, Ing. Josef Dofek, Ing. Josef Stejskal, Ing. Cyril Jebavý, Jan Klaiba, Ing. Marchela Hochmanová

Komise kulturní

 • předseda: Ing. Josef Horníček
 • členové: Irena Benadová, Pavel Pláteník, Marek Obdržálek, Gabriela Michálková, Radmila Košíčková

Komise sportovní

 •  předseda: Petr Škamrada
 • členové: Petr Goliáš, Mgr. Hana Pokorná, Radek Klimeš, Petr Goliáš

Komise školská

 • předseda: Mgr. Oldřich Vybíral
 • členové: Petra Čeledová, Mgr. Pavel Kukleta, Josef Varmužka, Eva Holíková

Komise povodňová

 • předseda: Ing. Jan Helikar
 • místopředseda: I. místostarosta Ing. Jaroslav Pezlar
 • členové: Jan Rohrer, Luboš Mrkvica, Miloš Kvapil

Komise pro projednávání přestupků

 • předseda: Mgr. Peter Mrázik
 • členové: Ing. Jan Helikar, Lenka Jančová