Vyhledávání   
Pondělí 15. října 2018
Zasílání novinek
 • Doporučujeme použít RSS kanály.
 • Novinky také můžete odebírat mailem
Nepřehlédněte

Czech POINT
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba

DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

Výbory a komise

Výbory Zastupitelstva obce Vranovice
Zastupitelstvo zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, které mu předkládají svá stanoviska, návrhy a jsou mu odpovědny. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce, kterého jakožto i ostatní členy výboru volí zastupitelstvo obce. Výbory se schází podle potřeby. Finanční výbor a kontrolní výbor zřizuje zastupitelstvo obce vždy.

Finanční výbor

provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly dané zastupitelstvem

 • předseda: Mgr. Pavel Kukleta
 • členové: Martin Hochman, Mgr. Oldřich Vybíral, , Bc. Martin Třináctý, Josef Kříž

Kontrolní výbor

kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další úkoly dané zastupitelstvem

 • předseda: Miluše Sedláčková
 • členové: Ing. Drahomír Dráb, Květoslava Procházková, Oldřich Vybíral st., Ing. Olga Audová

Komise Rady obce Vranovice
Rada obce zřizuje jako své poradní a iniciativní orgány komise. Svá stanoviska předkládají komise radě a jsou jejím poradním orgánem.

Komise stavební a životního prostředí

 • předsedkyně: Ing. Marcela Hochmanová
 • členové: Naděžda Rejtková, Ing. Cyril Jebavý, Ing. Josef Dofek, Ing. Josef Stejskal, Jan Klaiba

Komise kulturní

 • předseda: Bc. Dana Kvapilová
 • členové: Irena Benadová, Pavel Pláteník, Gabriela Michálková, Radmila Košíčková, Hanka Břicháčková, Tomáš Břicháček, Monika Kotlánová, Lucie Machová,

Komise školská

 • předseda: Mgr. Oldřich Vybíral
 • členové: Petra Čeledová, Mgr. Pavel Kukleta, Josef Varmužka

Komise povodňová

 • předseda: Ing. Jan Helikar
 • místopředseda: I. místostarosta Ing. Jaroslav Pezlar
 • členové: Jan Rohrer, Luboš Mrkvica, Miloš Kvapil

Komise pro projednávání přestupků

 • předseda: Mgr. Peter Mrázik
 • členové: Ing. Jan Helikar, Lenka Jančová