Vyhledávání   
Zasílání novinek
  • Doporučujeme použít RSS kanály.
  • Novinky také můžete odebírat mailem
TIC Vranovice

Vranovcke_icko

Nepřehlédněte

Czech POINT
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba

DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

Třídění odpadu přináší úspory obci a občanům. Šetří i životní prostředí

Po prázdninách tomu bude rok, co se ve Vranovicích uplatňuje projekt třídění odpadu „Třídíme už doma, Za přírodu, peněženku, pro sebe“.  Úspěšný projekt, který se stal vzorem i pro mnohé další obce, přináší své první výsledky.

Projekt, jehož cílem bylo snížení objemu směsného komunálního odpadu a tím i nákladů na jeho svoz a likvidaci, odstartoval 1. září loňského roku. Zapojila se do něj většina domácností a ke konci roku třídilo odpad 448 domácností, tj. 56 procent z celkového počtu domácností v obci. „Občany jsme motivovali k třídění odpadu už doma a poskytli jim výrazné slevy z ročního poplatku za svoz a likvidaci odpadu. Ten, kdo třídí odpad, může ušetřit i více jak čtyřicet procent z ročního poplatku,“ uvedl k projektu starosta obce ing. Jan Helikar. Občané mohou získat slevu za roční poplatek ve výši 100 a 200 korun na osobu. U běžné čtyřčlenné rodiny to tedy může být až 800 korun! Nejvyšší slevu na poplatku pro letošní rok získalo celkem 130 občanů a dalších pět stovek dosáhlo na slevu 100 korun.

Zájem občanů Vranovic o třídění odpadu pokračuje i letos, kdy se do projektu zapojilo dalších více jak sedmdesát domácností. Dnes tak ve Vranovicích třídí 519 domácností, což představuje téměř dvě třetiny všech domácností v obci (65 %). A je to vidět i ve výsledcích celkového hospodaření s odpady!

V porovnání s prvním pololetím loňského roku, kdy projekt ještě neprobíhal, poklesl objem směsného komunálního odpadu téměř o jednu třetinu (o 31 procent). To představuje snížení objemu odpadu o 147 tun ve prospěch tříděného odpadu. Plných 40 tun pak připadá na biologicky rozložitelný odpad, který dříve také končil v komunálním odpadu.

Na třídění odpadu ušetří i občané. Jednak vzrostl počet těch, kteří by dosáhli na slevy 100 korun a jednak se zdvojnásobil počet těch, kteří by dosáhli na nejvyšší slevu 200 korun. V prvním pololetí by na slevu 100 korun dosáhlo 466 občanů a na slevu 200 korun by dosáhlo dalších 253 občanů. Toto jsou však výsledky za první pololetí a pro přiznání slevy jsou podle pravidel motivace hodnoceny výsledky za celý rok k tzv. rozhodnému dni, kterým je poslední den roku.

Projekt třídění odpadu sse uplatňuje zatím krátkou dobu, ale už teď se ukazuje, že na třídění odpadu mohou vydělat všichni – obec, občané i životní prostředí.

Josef Horníček