Vyhledávání   
Zasílání novinek
  • Doporučujeme použít RSS kanály.
  • Novinky také můžete odebírat mailem
TIC Vranovice

Vranovcke_icko

Nepřehlédněte

Czech POINT
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba

DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

Šikana Hantálů skončila.

Vranovice s ní pozbyly 125 tisíc a chtějí je zpět

Šikana naší obce od společnosti HANTÁLY a.s. v souvislosti s napadáním výběrového řízení ohledně třídění odpadu je definitivně u konce! Obec stála prokazatelně více než 125.000,-Kč a škody ekologické, které se však dají velice těžko vyčíslit.

Úřad pro hospodářskou soutěž (ÚOHS) dne 16.1.2015 vydal Rozhodnutí č.j.: ÚOHS-R73/2014/VZ-1619/2015/323/BRy (celý dokument zobrazíte kliknutím na odkaz), kterým dal naší obci ve všech vznesených pochybnostech za pravdu. Zamítl tak námitky Rozkladu společnosti Hantály a. s. podané dne 7.3.2014.

V loňském roce jsem informoval veřejnost o tom, že společnost HANTÁLY a. s. napadla u Úřadu pro hospodářskou soutěž výběrové řízení „Svoz a třídění komunálního odpadu v obci Vranovice“. Tímto krokem společnost HANTÁLY a. s., reagovala na výsledek výběrového řízení, ve kterém podala nejvyšší cenovou nabídku a skončila na posledním místě.

Následně ÚOHS vyzval společnost Hantály ke složení peněžité kauce. Ve stanoveném termínu tak společnost Hantály neučinila a tím byla její námitka odložena a správní řízení bylo přerušeno.

Zdálo se tedy, že po zdržovací taktice „Hantálů“, může Obec Vranovice uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem. Věřili jsme slovům tehdejšího předsedy představenstva společnosti HANTÁLY a.s. mediálně vyřčených dne 5.3.2014 v Deníku Rovnost, kde uvedl, že budou respektovat rozhodnutí ÚOHS a že je jejich snahou celý spor vyřešit co nejdříve. Věřili jsme, že konečně můžeme spustit realizaci projektu. Umožnit občanům důsledně třídit komunální odpad a tím jim výrazně snížit náklady na svoz.

Opak byl pravdou a společnost HANTÁLY a. s. podala dne 7.3.2014 rozklad a ÚOHS zahájil správní řízení o rozkladu.

Důsledek obstrukcí stěžovatele byl zásadní. Třídění odpadu bylo naší obci opět znemožněno. Opět se odložily významné úspory obyvatel. Snahou Hantálů bylo zabránit uzavření smlouvy o Svozu a třídění odpadu s vítěznou společností.

Vedení obce si nechalo právní kanceláří zpracovat posouzení situace a vzniku případných rizik. Na základě tohoto posudku se na jednání Zastupitelstva obce dne 24.4.2014 rozhodlo o uzavření smlouvy dle vysoutěžených podmínek. Nová smlouva tak nabyla účinnosti k 1.9.2014. Tedy o 5 měsíců později, než bylo plánováno. Původní termín pro zahájení svozu a třídění komunálního odpadu, dle vypsaného výběrového řízení byl totiž určen na 1.4.2014.

Jelikož nově vysoutěžená cena za svoz odpadu pro naši obec znamenala měsíční finanční úsporu ve výši cca 25.000,-Kč, tak to celkem stálo obecní kasu cca 125.000,-Kč. Tuto částku považuje vedení obce za způsobenou škodu, kterou bude požadovat po společnosti HANTÁLY a.s.

Výsledky třídění však ukazují, že způsobené škody jsou daleko větší. Zkušenost za čtyři měsíce třídění ukazuje, že došlo nejen k úsporám za cenu svozu odpadu, ale došlo také k významnému snížení ekologické zátěže. Významně se snížil objem komunálního odpadu a naopak došlo k výraznému nárůstu objemu plastů a papíru, to znamená odpadu, který nezatěžuje naší přírodu, ale naopak se dále ekonomicky zhodnocuje. Takto způsobené ekologické škody jsou však těžko vyčíslitelné, proto je nelze uplatnit jako finanční náhradu.

Ve Vranovicích dne 4.3.2015
Ing. Jan Helikar
starosta obce

 

Dokument Rozhodnutí ÚOHS si zobrazíte kliknutím na odkaz níže:

Rozhodnutí č.j.: ÚOHS-R73/2014/VZ-1619/2015/323/BRy