Vyhledávání   
Středa 16. ledna 2019
Zasílání novinek
  • Doporučujeme použít RSS kanály.
  • Novinky také můžete odebírat mailem
Nepřehlédněte

Czech POINT
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba

DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

Setkání sedmdesátníků

(Text a foto: Josef Procházka, Chvalčov)
V sobotu 17. 9. 2011 se sešlo 31 bývalých žáků ZŠ Vranovice, kteří jsou letos jubilanty a jsou o 30 roků mladší jak Základní škola Vranovice. Setkání zorganizovaly bývalé žákyně paní Kelblová, Faronová, Bártová, Sklenářová, Svobodová a Pávišová. Setkání bylo zahájeno prohlídkou školy, jejímž interiérem všechny ochotně provedl pan ředitel.
Jubilanti si prohlédli zařízení a porovnali s minulostí. Všichni poznali původní zvonek na chodbě a v tělocvičně původní kruhy, kolovadlo, zařízení pro šplh na laně a tyčích, kde byly dřevěné vyměněny za kovové. Také si všichni oživili vzpomínky na různé výchovné metody učitelů, na př. o koho učitel zlomil ukazovátko apod.
U nového pomníku si vzpomněli na hodného pana faráře Vránu, který na škole učil náboženství a v této souvislosti na jeho nástupce, obávaného p. faráře Pexu z Přibic.  Po prohlídce školy pokračovalo setkání v restauraci „U Fialů“.
Tam setkání jubilantů oficiálně zahájil hezkým úvodním slovem Josef Varmužka, přípitkem a uctěním památky spolužáků, kteří se setkání nedožili. Družná zábava pokračovala vzpomínáním na období společného získávání vědomostí ve škole a na způsoby trávení volného času mimo školu. Toto setkání se organizátorům povedlo a všichni se rozešli až po půlnoci.
Jsem přesvědčen, že tato setkání jsou pro spolužáky velmi zajímavá a sbližují vrstevníky. Proto patří dík jejich organizátorům.