Vyhledávání   
Středa 16. ledna 2019
Zasílání novinek
  • Doporučujeme použít RSS kanály.
  • Novinky také můžete odebírat mailem
Nepřehlédněte

Czech POINT
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba

DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

S vranovickým krojem se seznámí obyvatelé Moravsko-slovenského pomezí

Hrčava, Horní Lomná, Velké Karlovice, Karolinka, Valašská Senica, Šanov, Bojkovice, Starý Hrozenkov a nakonec Lanžhot. To je jen částečný výčet míst, kterými projde Marek Šalanda při své tematicky zaměřené cestě k 100. výročí založení Československa. Pracovně svoji cestu nazval „zašívání“ republiky, neboť půjde po místech na česko-moravské hranici, která dříve patřila do jedné společné republiky a později je rozdělila hranice. Jeho cesta má tyto místa symbolicky znovu spojit dohromady. Zajímavostí je, že Marek Šalanda absolvuje část své pouti v kroji z Vranovic anebo v jeho některých prvcích.  Na na místech, která během cesty navštíví seznámí místní obyvatele s jeho existencí a podobou.

Proč právě náš kroj?

V našem regionu se vlivem prolínání obyvatel z jiných míst naší země i zemí příhraničních, nedochoval původní lidový oděv, který lidé oblékali při slavnostních příležitostech. Aby se udržela tradice hodů a s ní i oblékání krojů, coby slavnostního oděvu, začali si mladí lidé půjčovat kroje z okolních oblastí a obcí. U nás to byl zejména kroj kyjovský. I díky tomu se podařilo uchovat tradiční lidové slavnosti v naší oblasti až do dnešní doby. Před osmi lety byl pod odborným vedením etnografky Soni Nezhodové, v restaurátorské dílně Yvety Petráskové, zrekonstruován a ušit první pár lidového oděvu z oblasti jižního Brněnska kam patří i Vranovice. Od této doby se začala psát novodobá historie kroje pocházejícího z jihobrněnské oblasti. Dnes tedy již mohou mladí na hody znovu obléknout kroj vlastní, a vyjádřit tak příslušnost k místu, kde se narodili, kde žijí a mají své kořeny nejen oni, ale i generace jejich rodičů a prarodičů. Marek Šalanda má rád folklór i lidové tradice, snaží se je podporovat a seznamovat s nimi další regiony naší republiky i země okolní. Protože pochází z nedalekých Cvrčovic u Pohořelic, které stejně jako Vranovice spadají do jihobrněnské oblasti, rozhodl se svoji cestu absolvovat právě v tomto kroji, o kterém říká: „Je nádherný, velmi elegantní, není přezdobený – je prostě důstojný a navíc je náš.“

Kdo je vlastně Marek Šalanda?

Jak již bylo psáno, je rodákem z Cvrčovic, vystudoval Masarykovu univerzitu a věnoval se úspěšné marketingové kariéře. S narozením dcer – dvojčat se rozhodl zanechat časově náročné práce a věnovat se více rodině. Založil vlastní marketingovou firmu, která mu dává více volnosti a začal se také naplno věnovat svým zálibám. K nim kromě folklóru patří i cestování. Cestovat začal od útlého věku. Nejprve na kole, později začala převažovat pěší turistika. S ní si začal postupně klást i značně náročné cíle. Jeho první pěší cesta vedla z Prahy do Brna. Také trochu symbolicky, protože právě v Praze zanechal svoji náročnou práci a přesídlil natrvalo zpět do Brna.  Další cesta vedla z Vidně do Brna, a po té již následovala, zatím Markova nejdelší pěší túra po česko-moravské hranici, která měřila téměř 500 km. A právě před touto cestou přišel i nápad nejít všemi cestami jen tak vlažně, ale víc poznávat lidi, které cestou potká, seznámit se s jejich příběhy i příběhy míst, která navštíví.

Po stopách Marka Šalandy

Na svoji více než 350 kilometrů dlouhou cestu po hranici Moravy a Slovenska se vydá 16. dubna, během níž ho čekají téměř čtyři desítky zastávek v obcích na obou stranách československé hranice. Při svých zastaveních se bude setkávat s místními obyvateli, povídat si s nimi o jejich kultuře a ptát se na jejich životní osudy. Své zážitky z cesty bude vyprávět posluchačům českého rozhlasu i divákům české televize v pravidelných reportážích a on line vstupech. Jeho cestu můžete také sledovat na webových stránkách naší obce či FB profilu. Slavnostní zakončení cesty se uskuteční 29. dubna v Lanžhotě od 14 hodin, kde bude připraven i doprovodný program. Poslední kilometry s ním půjde i jeho manželka, která pro tuto závěrečnou cestu také oblékne ženský vranovický kroj.

Kvapilová Dana

cof