Vyhledávání   
Pondělí 18. června 2018
Zasílání novinek
  • Doporučujeme použít RSS kanály.
  • Novinky také můžete odebírat mailem
Nepřehlédněte

Czech POINT
Bytovy_dum_Doliny_Vranovice
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba


DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek 9. 12. 2010 v 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelk
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva o činnosti Rad
5. Koupě a prodej pozemků prodej části pozemku p.č. 2564/1
6. Rozpočtové opatření č. 5/2010
7. Rozpočet na r. 2011
8. Plán rozvoje obce na r. 2011-2014
9. Plán investic a oprav na r. 2011
10. Volba členů Kontrolního výboru
11. Volba členů Finančního výboru
12. Plán jednání ZO na r. 2011
13. Diskuse
14. Rekapitulace usnesení
15. Závěr

Ve Vranovicích dne 1.12.2010

Ing. Jan Helikar
starosta obce