Vyhledávání   
Středa 16. ledna 2019
Zasílání novinek
  • Doporučujeme použít RSS kanály.
  • Novinky také můžete odebírat mailem
Nepřehlédněte

Czech POINT
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba

DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

Pomoc zdravotně postiženým

Společnost Mandre Group, jeden z největších zaměstnavatelů zdravotně postižených v ČR, organizuje druhý ročník projektu finanční pomoci hendikepovaným. O peněžitou pomoc mohou žádat zdravotně postižené děti, dospělí nebo lidé v tíživé situaci, ale také skupiny nebo instituce, které potřebují přispět například na zakoupení kompenzačních zdravotních pomůcek, ozdravných pobytů, asistenční služby či pracovních pomůcek. Uchazeči mohou v kategoriích Jednotlivci nebo Organizace získat dvacet, deset nebo pět tisíc korun. Ve třetí speciální kategorii tzv. opomíjených žádostí mohou žadatelé získat deset tisíc korun.

K podávání žádostí
Každá žádost musí obsahovat specifikaci, komu má být dar určen – nacionále jednotlivce s kontaktními údaji na něj nebo jeho právního zástupce, v případě organizace název a adresa, kontaktní údaje a přesné vymezení činnosti. Dále jsou to informace, k jakému konkrétnímu účelu má finanční příspěvek sloužit a jaká je jeho požadovaná výše.

Žádosti můžete zasílat do konce května 2012 poštou na adresu společnosti Mandre Group s.r.o., Hvězdová 306/10, 602 00 Brno, nebo mailem na info@mandre.cz. Přihlášené žádosti posoudí hodnotící komise, která v červnu rozhodne, komu budou finanční dary uděleny.

 

Další informace
Mandre Group s.r.o.
Hvězdová 306/10, 602 00 Brno
Tel. 511 111 990, mail: info@mandre.cz