Vyhledávání   
Neděle 21. dubna 2019
Zasílání novinek
  • Doporučujeme použít RSS kanály.
  • Novinky také můžete odebírat mailem
TIC Vranovice

Vranovcke_icko

Nepřehlédněte

Czech POINT
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba

DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

Informace pro voliče z jiných států EU

Dne 5. a 6. 10. 2018 se budou konat volby do Zastupitelstva obce Vranovice. Právo volit do ZO má občan ČR, který nejpozději druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je v naší obci přihlášen k trvalému pobytu. Mimo to má při těchto volbách právo volit i občan jiného členského státu Evropské unie s povoleným trvalým pobytem a přechodným pobytem občana EU v naší obci, avšak za podmínky, že nejpozději do 3.10.2018 požádá na OÚ Vranovice o zápis do tzv. DODATKU STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ.

Podrobné informace k volebnímu právu občanů jiných členských států EU jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Aby se předešlo nesrovnalostem v zápise ve volebním seznamu, doporučujeme voličům v případě pochybnosti ověřit svůj zápis ve stálém seznamu voličů a v dodatku stálého seznamu voličů na sekretariátě OÚ Vranovice nejpozději do 3.10.2018 do 16,00 hodin.