Vyhledávání   
Středa 19. června 2019
Zasílání novinek
  • Doporučujeme použít RSS kanály.
  • Novinky také můžete odebírat mailem
TIC Vranovice

Vranovcke_icko

Nepřehlédněte

Czech POINT
trideni_logo 194x194
zlatyerb
Nejlepší obecní web JmK
2013 - 2. místo
+IPv6 a DNSSEC
2012 - 2. místo
2011 - 1. místo
nejlepší elektronická služba

DPS

hasici

 facebook

 

 chasa

 cyklostezka

MVSzaklad-CMYK

Od 26. 2. 2012

Uložit

Uložit

Mapa obce
Mapa obce
Geoportál
Geoportál

Informace pro provozování „velké dopravy“

Městský úřad Pohořelice, odbor obecní živnostenský úřad, upozorňuje podnikatele provozující silniční motorovou dopravu, že dnem 01.06. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a další související předpisy. Novela je reakcí na již platné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1071/2009 ze dne 21.10.2009.


Citovaný zákon nově upravuje podmínky pro provozování silniční motorové dopravy pro cizí potřeby prostřednictvím velkých vozidel (tj. vozidel nebo souprav o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny nebo vozidel určených pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče), tj. podmínku usazení, dobrou pověst, finanční a odbornou způsobilost. Nově musí každý podnikatel provozující silniční dopravu velkými vozidly provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který uvedené podmínky splňuje.


Přechodná ustanovení citovaného zákona upravují povinnosti podnikatelů, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona byli oprávněni provozovat živnost „Silniční motorová doprava“. Především se stanovuje povinnost podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly ve lhůtě do 1 roku od nabytí účinnosti citovaného zákona požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a k této žádosti doložit všechny potřebné doklady.


Podrobnější informace poskytne Městský úřad Pohořelice, odbor obecní živnostenský úřad, popřípadě Odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje.